• گزارشگری
  گزارشگیری های مالی و فنی
 • اطلاع‌رسانی پیامکی
  ارسال پیامک نتیجه آزمایشات به مهندس ناظر و کارفرما
 • سطوح دسترسی
  تعریف مدیران با مجوزهای محدود شده
 • کاربری ساده
  پنلی با امکانات زیاد و کاربری ساده و آنلاین
آگهی های ویژه